બહેને નવા વર્ષના માનમાં તેના ભાઈને કલ્પિત વાહિયાત સેક્સી પિક્ચર બીપી ઓફર કરી